De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (2023)

Voorbereiden om een ​​nieuwe methode te kiezen

Wie wil niet de leraar zijn die het leven van zijn klas verandert? Natuurlijk is een lesmethode niet de enige factor, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode aansluit bij uw school- en onderwijsvisie, hoe meer u de kinderen kunt meegeven in hun schoolloopbaan en later in hun leven. Leraren geven vaak aan dat ze bang zijn om een ​​nieuwe methode te kiezen. We zullen je helpen.

Vlotte overgang naar een nieuwe werkwijze

Ben jij toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het belangrijk om het proces goed en soepel te doorlopen. Deze visuele route laat op een speelse manier zien welke diensten en tools worden aangeboden tijdens het selectieproces. Wij helpen u om de juiste beslissing te nemen.

Download de routeplanner

Bovenkant:De gloednieuwe routeplanner is ook verkrijgbaar in posterformaat. Print de poster uit en hang hem op in de lerarenkamer, zodat je collega's er ook van kunnen profiteren.

Visie op het vak wiskunde

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe methode, bepaal je met je team aan welke criteria een nieuwe rekenmethode moet voldoen op basis van jouw ideeën. Graag nemen wij u mee in de visie van Malmberg en hoe dit het uitgangspunt was voor de ontwikkeling van onze rekenmethodieken.

Een nieuwe benadering van wiskunde

De allerbeste wiskundedidactiek

Malmberg heeft gekozen voor een nieuwe wiskundedidactiek, die wordt gebruikt in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als Die Welt inzahlen. De methoden zijn gebaseerd op de ervaring van docenten, de nieuwste didactische bevindingen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hoofdauteurs zijn Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Malmberg combineert de sterke elementen van traditionele en realistische wiskundedidactiek in één vorm: Balanced Math.De beste balans tussen praktijk en realiteit.

Drie didactische modellen ondersteunen je als docent om goed wiskundeonderwijs te geven: het driefasenmodel, het actiemodel en het hoofdfasemodel. Haar gerichte observaties brengen snel en scherp de onderwijsbehoeften van alle kinderen aan het licht. Rekenproblemen kunnen echt in de kiem worden gesmoord. Krachtige computers krijgen een compact programma en worden constant uitgedaagd met plustaken.

Download de whitepaper

De nieuwe wiskundedidactiek van Malmberg is gebaseerd op 8 pijlers:

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (2)

Rekenen is meer dan rekenen: Signaal met de driehoek.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (3)

Sterke opbouw van leerlijnen: Eerst een stevig fundament leggen en dan verder bouwen. Basisstrategie voor iedereen eerst!

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (4)

Veel oefenen: Besteed veel aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (5)

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelf na te denken.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (6)

Fijne differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het laatste niveau dat overeenkomt met de aanbevolen vervolgopleiding.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (7)

Alle aandacht voor 21st century skills: structureel ruimte creëren om wiskundig denken te ontwikkelen.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (8)

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (9)

Geavanceerd digitaal: automatisch op maat gemaakte oefeningen voor elk kind met geavanceerde technologie.

Opbrengst

Ga naar het vorige tabblad

terug knop

Wil je meteen de wereld in cijfers ontdekken?

Onze methode De Wereld in Cijfers staat voor rekendidactiek op zijn best. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat je kunt kijken of onze werkwijze aansluit bij jouw wensen.

Ga verder naar Ontdek →

Ontdek de wereld in cijfers in slechts enkele stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze rekenmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe het allemaal werkt, hoe de lesstof eruitziet en hoe De Wereld in Getallen kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor De wereld in cijfers te kiezen

Wiskundedidactiek op zijn best: preventief en uitdagend

Malmberg combineert de sterke elementen van traditionele en realistische wiskundedidactiek in één vorm: Balanced Math.De beste balans tussen praktijk en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen je als docent om goed wiskundeonderwijs te geven: het driefasenmodel, het actiemodel en het hoofdfasemodel.

Duidelijk gestructureerd programma

De Wereld in Getallen biedt een compleet schooljaarprogramma met 36 lesweken: 9 blokken van elk 4 weken. Elk blok heeft 3 basisweken en 1 week voor verdieping, herhaling, verrijking, de toets en de rekentaak Eureka. Elke week staat 1 domein centraal. Elke les staat 1 doelstelling centraal die in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In één week worden 2 doelen uit hetzelfde wiskundedomein besproken. In elke les van De Wereld in Getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig aan de slag gaan.

Veel ervaring door herkenbare filmpjes en Eureka's

Wiskunde is overal. De wereld wil dit zichtbaar maken in cijfers. Daarom begint elk nieuw lesdoel met een video die het leerdoel in een herkenbare, realistische context laat zien. Zo komt het tellen overeen met de beleving van de kinderwereld en blijven ze gemotiveerd. Nieuw is de uitdagende rekentaak Eureka, waarin alle kinderen aan het einde van elk blok hun 21st century skills en verkennend en creatief leren gebruiken.

Bekijk de brochures

In deze informatiebrochures maak je kennis met de 2 versies van De Wereld in Cijfers: Basis Papier en Basis Digitaal. Om een ​​uitgebreide indruk te krijgen van:

 • inhoud en didactiek
 • structuur en organisatie
 • Materialen van de wereld in cijfers, met veel voorbeeldpagina's en schermen.

Brochure basispapier Brochure basis digitaal

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (10)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (11)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (12)

Bekijk het webinar

Laat de methodespecialisten van Malmberg u bijpraten met een van de webinars over De wereld in cijfers. Aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktijksituaties krijgt u een goed beeld van de leerstof en hoe de methode voor u en uw leerlingen werkt. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is voldoende tijd om vragen te stellen.

Register

Blader online door de boeken...

Met de papieren versie van De wereld in cijfers krijg je een combinatie van gedrukte en digitale bronnen. U kunt comfortabel werken vanaf het Digibord. Het oud leerlingenboek, het bijwerkboek en het plusboek werden samengevoegd tot één werkboek voor alle kinderen. Er is dus één werkboek per blok voor alle niveaus. Dit werkboek is een omgekeerd boek: aan de ene kant de les, aan de andere kant de wekelijkse taak.

Werk je liever grotendeels digitaal? Dit pakket is volledig digitaal maar heeft een werkboek voor oefeningen die beter op papier kunnen, zoals de oefeningen in meet- en meetkundelessen. Het werken op papier is ook belangrijk omdat je als leerkracht direct kunt zien hoe een kind heeft gerekend.

Benieuwd hoe de lesstof van De Wereld in Getallen eruit ziet? Bekijk de flipbooks hieronder.

Laat meer boeken zien

En kijk eens naar de digitale leeromgeving...

Kies je voor De Wereld in Cijfers, dan werk je met Bingel; het enige digitale leerplatform dat digitale intelligentie combineert met didactische kwaliteit. Het digitale onderwijsaanbod is dan ook ontwikkeld vanuit dezelfde pedagogische visie op goed wiskundeonderwijs. Elke oefening is zorgvuldig ontworpen volgens de wiskundig-didactische principes van De Wereld in Getallen. Ook in de lesteksten en observatie-instrumenten herken je direct de verbinding met de ijzersterke didactiek van de wiskunde. Meer weten over het Bingelplatform?

 • Digitale intelligentie maakt het beste onderwijs nog persoonlijker
 • U beslist op basis van de juiste inzichten
 • Doordacht aanpassingsvermogen voor onderwijs op maat

Vraag een proeflicentie aan Meer over Bingle

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (13)

Duik dieper in de wereld van getallen

Klik op een van de tabbladen hieronder om meer over dat onderwerp te weten te komen.

 • Inhoud De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe SLO tussendoelen en leerlijnen (TULE) en de kerndoelen primair onderwijs. laat meer zien
 • Didactiek In de methode zijn de nieuwste inzichten verwerkt: de ERWD-modellen, het directe instructiemodel en de vaardigheden van de 21ste eeuw. laat meer zien
 • Organisatie Een jaarprogramma bestaat uit 9 blokken van elk 4 weken. Elk blok heeft in de vierde week een bloktoets. laat meer zien
 • Differentiatie Alles betekent elk kind de aandacht geven die het verdient. De beste rekenbasis voor sterke en zwakke rekenmachines. laat meer zien
 • Doorlopende leerlijn Het werken in een doorlopende lijn is essentieel voor een goede wiskundige basis. laat meer zien

Inhoud

Reken uit in je eigen belevingswereld

Wiskunde is overal! En dat maakt de wereld zichtbaar in cijfers. Tot slot is intrinsieke motivatie essentieel om kinderen de regie te laten voeren over hun eigen leerproces. Daarom begint elk nieuw lesdoel met een video die de rekenvaardigheden van die les demonstreert in een herkenbare, realistische context. Zo blijft rekenen niet beperkt tot één schoolvak, maar keren de vakken terug naar hun eigen belevingswereld. "Oh, daarom leer ik dit!"

lijnen leren

De leerlijnen in De Wereld in Cijfers zijn volledig uitgewerkt op basis van gebruikerservaringen uit eerdere edities en de laatste didactische ontdekkingen. Daarnaast zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Automatiseer met de rekenmuur

Leren tellen is een constructie. Eerst moet er een solide basis worden gelegd. Er wordt op gebouwd. Een ontbrekende steen resulteert in een wankele structuur. Om een ​​stevige wiskundige basis te leggen, moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar ook snel kunnen geven. In computationeel onderzoek wordt dit kracht en snelheid genoemd. Kracht is de fase vóór automatisering: alleen als je het onder de knie hebt, kun je op snelheid oefenen.

In The World in Numbers wordt structureel veel aandacht besteed aan kracht en snelheid. Dat betekent: veel en vaak oefenen. In de wekelijkse taak werken de kinderen aan het onderhouden (kracht) en automatiseren (snelheid) van basisvaardigheden. De oefenstof op de speedpagina's kan ook vervangen of aangevuld worden met rekenspelletjes.

De basisvaardigheden voor Snelheid worden geclassificeerd via de zogenaamde rekendrempels. Voor De Wereld in Cijfers is een aparte versie van deze rekendrempels en bouwstenen gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen van de Rekenmuur.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (14)

bewaken en verifiëren

De Wereld in Cijfers biedt drie momenten om de rekenvaardigheid van elk kind te testen: de toets per uur aan het eind van elke propedeutische week, de bloktoets (in tegenstelling tot de vorige versie slechts 1 toets per blok) en de halfjaartoets . Daarnaast bevat De Wereld in Cijfers veel tools om je actief en optimaal te ondersteunen bij het observeren. Het draait allemaal om vroege detectie, zodat u vertragingen en rekenproblemen bij elk kind zo vroeg mogelijk kunt voorkomen.

Er is een duidelijk verband tussen de leer- en toetsdoelen. De leerdoelen van het ene blok worden zelfstandig geoefend tijdens het wekelijkse werk in het volgende blok. Deze leerdoelen worden aan het einde van dit volgende blok getoetst. De toetsdoelen zijn dus altijd de lesdoelen van het vorige blok.

Aandacht voor 21st Century Skills: Eureka

Eureka is de naam van het uitdagende wiskundige probleem dat elk blok in De wereld in cijfers sluit. Op hun eigen niveau zoeken de kinderen individueel en samen naar een oplossing die altijd voor verrassing, ontdekking of verwondering zorgt. Veel 21st century skills komen hier aan bod. Met de Eureka's wordt het wiskundig denken verder ontwikkeld en hebben de kinderen plezier met rekenen.

Didactisch

Eén doel per les, één domein per week

Elke les staat een lesdoel centraal. In de eerste les van de week wordt een nieuw doel geïntroduceerd, krijgen de kinderen instructies en voeren ze de verwerking uit. In het tweede uur werken ze zelfstandiger aan dit doel, soms met focusverschuiving of verdieping van de stof. In de volgende twee lessen wordt een nieuw doel uit hetzelfde gebied gepresenteerd. Dat zijn dus maximaal twee goals per week.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (15)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (16)

Protocol van de inburgeringsmodellen ERWD

Het herkennen van en omgaan met ernstige rekenproblemen bij kinderen is gebaseerd op de 3 modellen uit het ERWD-protocol: het driefasenmodel, het actiemodel en het hoofdfasenmodel. In De Wereld in Cijfers zijn deze modellen zichtbaar en onzichtbaar geïntegreerd in de methode: met pictogrammen, in de instructietekst en in de oefeningen. Hierdoor worden ze automatisch toegepast. In de gebruiksaanwijzing wordt dit altijd gevisualiseerd met symbolen.

leer modellen

Bij het presenteren van iets nieuws aan kinderen volgt De Wereld in Cijfers het Direct Instruction Model (EDI/IGDI). Als docent bepaal je de strategie, demonstreer je of denk je hardop na. De kinderen leren sommen efficiënt berekenen. De directe lessen zijn de lessen op de onderste as van het drietaktmodel. Andere lessen volgen een begeleid interactiemodel. De eerste opgave lossen de kinderen zelfstandig op, waardoor ze gestimuleerd worden om na te denken over een wiskundig probleem. De kinderen leren door de vragen die u, de leerkracht, stelt tijdens de nabespreking van de klas en door het goede voorbeeld op het bord.

strategieën

Elk kind begint met de basisstrategie. Pas als het kind de basisstrategie volledig onder de knie heeft, kan het een variantstrategie gaan gebruiken. De strategie voor de les wordt uitgelegd in het gedeelte De kinderen helpen. Titel: Projectlessen meten en meetkunde Beschrijving: Elke derde week van een blok is gewijd aan meten en meetkunde. Deze week is er een projectles: een doel dat in het teken staat van ervaren, uitleggen en verbinden. De kinderen verkennen de wereld, onderzoeken, ontdekken en werken samen. De kennis die de kinderen hier opdoen vormt de basis voor latere doelen op dit gebied.

Wiskundige woordenschat

In de lesrichtlijnen staat altijd aangegeven welke wiskundewoordenschat voor de les van belang is.

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken is een integraal onderdeel van onze huidige opleiding. De nieuwe versie van De Wereld in Cijfers besteedt hier veel aandacht aan. Naast de observatiepunten per les zijn er meer toetsmomenten ingebouwd om je snel inzicht te geven in de vorderingen van je leerlingen.

Blokvoorbereiding en observatie

Je start een blok door het blokvoorbereidingsformulier in te vullen. Hierin staan ​​de basiseisen waaraan de kinderen moeten voldoen om te kunnen starten. Hierdoor kun je vooraf niveaugroepen indelen. Vervolgens gebruiken ze het observatieblad het hele blok. Hierin staan ​​helder geformuleerde observatiepunten op het gebied van begrip en procesontwikkeling: Begrijpen de kinderen het en kunnen ze het probleem oplossen?

Elke week 'Test-je' voor optimaal inzicht

In De Wereld in Cijfers vindt de meting van het leerproces niet alleen plaats tijdens de formele toetsmomenten, maar ook aan het einde van elke basisweek (week 1-2-3) van elk blok. Dit is de test-je-les van vrijdag. In deze lessen laten de kinderen zien of ze de doelen voor de week onder de knie hebben. Hierdoor zit u veel dichter bij de vorderingen van elk kind en kunt u indien nodig eerder ingrijpen. Daarnaast krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. De test-per-score plus uw observatiegegevens bepalen het basisniveau van het kind in week 4, waar u samen met de kinderen verbetert, herhaalt of verrijkt.

verantwoordelijkheid voor het leerproces

De Wereld in Cijfers vindt het belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces, zodat ze controle en inzicht hebben in hun individuele leerontwikkeling. Het proces ondersteunt eigenaarschap op een aantal manieren.

Bij elke wiskundeles staat één doel centraal. Het doel van de les staat vermeld in het werkboek met succescriteria in kindertaal.

 • Elk nieuw doel begint met een snelle blik op de leerlijn.
 • In het Testje (les 5, 10 en 15) beoordelen kinderen hun prestatie op de doelstelling.2
 • In les 14 geven de kinderen aan of ze klaar zijn voor de toets.3

Organisatie

Jaarprogramma

Het jaarprogramma van De Wereld in Cijfers bestaat uit 9 blokken van elk 4 weken. Elk blok heeft in de vierde week een bloktoets. Twee keer per jaar vindt er een halfjaarlijks examen plaats.

organisatie van een blok

Een blok bestaat uit 4 weken. De eerste 3 weken zijn basisweken. Elke basisweek staat in het teken van 1 gebied. Binnen dit gebied worden achtereenvolgens 2 leerdoelen aangeboden. In de oneven lessen wordt voor het eerst een doel geïntroduceerd. In de even onderwijseenheden werken de kinderen verder aan dit doel, soms met een andere aanpak of met een dieper begrip van de stof. In de 3e week van elk blok wordt steeds een doel aangeboden op het gebied van meten en geometrie.

In de 3 basisweken testen de kinderen elke vrijdag zelfstandig of ze de 2 nieuwe doelen van deze week onder de knie hebben. Dit gebeurt tijdens de proefles. Dit geeft u, de leerkracht, de tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en op het observatieformulier te noteren. Bepaal op basis van jouw waarnemingen en de resultaten van Test-je of een kind in week 4 (Rekenplein) gaat ontsmetten, herhalen of verrijken. In week 3 is er ruimte voor de les "Klaar voor de toets?". Deze richt zich op de doelen van het vorige blok. In week 4 heb je nog de mogelijkheid om kinderen te helpen die bepaalde doelen niet gehaald hebben. Op donderdag van de 4e week vindt de bloktoets plaats, waarin ook de doelen van het voorgaande blok aan bod komen.

organisatie van een les

Alle lessen in De Wereld in Getallen hebben dezelfde opbouw. Elke les begint met een startvraag. Deze oefening is een herhaling van bekende lesstof om voorkennis te activeren. De kinderen kennen de oefeningen en kunnen zelfstandig aan de slag. Tijdens de les wordt een nieuw lesdoel gepresenteerd met een filmpje. Hierdoor krijgt het lesdoel een herkenbare en realistische context. Na het maken van de opdrachten en het reflecteren op deze opdrachten tijdens de les “Hoe ging het?”, gingen de kinderen zelfstandig aan de slag. Geef op dit punt in het gedeelte 'Hoe ging het?' gedetailleerde instructies aan de kinderen die aangeven dat ze aanvullende uitleg nodig hebben.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (17)

organisatie van een les


Werken met de wekelijkse taak

In de eerste 3 weken van elk blok werken de kinderen 4 keer per week aan de weektaak. Dit is de keerzijde van het werkboek. In de wekelijkse taak oefenen ze zelfstandig met de toetsdoelen. Dit zijn de leerdoelen uit het vorige blok die ze in dit vorige blok al geleerd, bewerkt en eventueel gecorrigeerd hebben. Daarnaast is het doel van de wekelijkse taak het automatiseren van basisvaardigheden (kracht en snelheid).

De kinderen maken het wekelijkse takenprogramma zelfstandig af. Er is een tijdsdifferentiatie ingevoerd zodat alle kinderen alle opgaven kunnen oplossen. In de preview in de blokevaluatie zien de kinderen welke drempels/bouwstenen in het volgende blok in de weektaak aan bod komen.

Een Eureka bouwen

De wereld van getallen daagt kinderen altijd uit om hun wiskundig denken te ontwikkelen. Daarom wordt elk blok afgesloten met Eureka: een uitdagende rekenuitdaging waarbij kinderen hun 21e-eeuwse vaardigheden gebruiken. Een Eureka-les duurt ongeveer 45 minuten en heeft een eigen lesopbouw.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (18)

De combinatiegroep

Met De Wereld in Getallen kun je de lessen gelijktijdig in combinatiegroepen geven. Als de ene groep zelfstandig aan de wekelijkse taak werkt, is er tijd om de andere groep te begeleiden. De openingstaak aan het begin van de les geeft je de tijd om een ​​korte briefing te geven aan de groep die aan de wekelijkse taak gaat werken.

De projectles in week 3 van elk blok is een les waar de kinderen actief aan deelnemen. In combinatiegroepen geef je op woensdag les aan de laagste groep en op donderdag aan de hoogste groep. De andere groep kan dan zelfstandig de les "Klaar voor de toets?" maken.

Bij combinatiegroepen kunt u de Eureka op dezelfde dag aanbieden. Deze lessen duren ongeveer 45 minuten. Je biedt eerst het begin van eureka, verwondering, aan de laagste groep aan. Dan beginnen ze te raden. Dit geeft je de tijd om het wonder aan de volgende groep aan te bieden. Beide groepen werken dus naast elkaar.

differentiatie

Alle niveaus van groep 3-4-5 in 1 werkboek

Kinderen in groep 3, 4 en 5 hebben in elke les de mogelijkheid om het 3-sterren niveau te halen. Het startniveau is altijd hetzelfde. Hoe ver het kind komt, wordt bepaald door het niveau van verwerking van dat doel (snelheid en efficiënt gebruik van de strategie). Er is dus één werkboek per blok voor alle niveaus. Dit werkboek is een omgekeerd boek: aan de ene kant de les, aan de andere kant de wekelijkse taak.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (19)

Differentiatie in groep 3-4-5: volgens het niveau van de les, volgens de snelheid van de taken

World in Numbers was de eerste methode om classificatie op sterniveau te gebruiken. Dit is inmiddels een bekend fenomeen. Uiteraard komt deze niveauaanduiding terug in de nieuwe editie. Wel elders: in de klas. De taken zijn gedifferentieerd naar snelheid. Zo krijgen alle kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de kans om het 3-sterren niveau te halen.

Differentiatie- en integratiereferentieniveaus in groep 6-7-8

Vanaf groep 6 bereidt De Wereld in Cijfers kinderen voor op het behalen van doelen op Basisniveau F of Doelniveau S. Groep 6 kan worden beschouwd als een tussenjaar. Er worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het doel is dat alle kinderen aan het eind van Groep 6 de S-doelen hebben bereikt.

Vanaf groep 7 zitten de knoppen op twee niveaus. Kinderen die in het FS-werkboek werken, maken de F-Test. Kinderen die werken in het S+ werkboek maken de S-toets. Het FS-werkboek bereidt dus voornamelijk voor op het uiteindelijke F-niveau, maar er is in elke les een mogelijkheid om het S-niveau onderwijzen en verwerken voor dit doel te doen.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (20)

Krachtige en snelle computers

De Wereld in Cijfers heeft verschillende middelen om sterke en snelle wiskundigen te blijven uitdagen: "Gedachtevragen" tijdens de les, het extra gedeelte "Wiskundevierkant" met aanvullend materiaal in het werkboek en het "Plus"-gedeelte in het werkboek voor oefeningen met snelheid en lichte niveaudifferentiatie.

Goede rekenmachines profiteren van de verdichting van het basismateriaal. Voor De Wereld in Cijfers zijn twee routes van samenvatten ontwikkeld: Compressiebasis voor sterke wiskundigen en Compressie plus voor getalenteerde wiskundigen.

Passende vooruitzichten voor zwakke wiskundigen

Vooral bij rekenen vertonen kinderen grote verschillen in snelheid en niveau. Door de structuur van De Wereld in Cijfers kunnen de verschillende leerwegen uit het programma Passende Perspectieven van SLO worden aangeboden.

Voortdurend leren

Het werken in een doorlopende lijn is essentieel voor een goede calculatiebasis. Het garandeert dat de leerlijnen vloeiend vloeien en dat het onderwijs en de onderwijsstructuur herkenbaar zijn voor kinderen. Er wordt dezelfde rekentaal gebruikt en de vertaling van didactische modellen naar de onderwijspraktijk en werkvormen is identiek.

Een goede uitvalsbasis in groep 1-2 met Rekenplein

De doorlopende lijn vanuit groep 3 en verder is cruciaal, maar ook de verbinding vanuit groep 1-2 zorgt voor een stevig fundament. Met rekenplein voor peuters geef je de kinderen in groep 1-2 een goede start in rekenen dat verbindtDe wereld in cijfersgegarandeerd vanaf groep 3. De eindtermen die aan het begin van groep 3 voorwaardelijk worden gesteld, worden aangeboden in het curriculum van groep 1 en 2. Elementen die structureel uit groep 3 komen, worden ook in de opbouw van de les aangeboden. Belangrijk verschil metDe wereld in cijfersricht zich op hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. De activiteiten kenmerken zich dan ook door interactie, actie en beleving, waarbij (rollen)spel en spelenderwijs leren een belangrijke rol spelen.wiskunde vierkantNaast interactieve activiteiten in (kleine) kring zijn er veel activiteiten voor in de hoeken en buiten. Hierdoor krijgen kinderen de kans om (wiskundige) vaardigheden te leren, te oefenen en toe te passen in voor hen betekenisvolle situaties.

Lees meer over Rekenplein

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (21)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (23)

Al spelend leren in groep 3 en 4? Jij kiest!

Als jouw groep 3 of 4 daarom vraagt, kun je ook in die groepen de kracht van het spel inzetten. In het koorSpelenderwijs leren tellenTijdens de les, in de hoeken en buiten zijn er spel- en bewegingsactiviteiten. Per les staat aangegeven op welk tijdstip je welke spelactiviteit kunt gebruiken ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Het is belangrijk dat de verklaring en de doorgetrokken lijn intact blijven. Met de richtlijnen in deze sectie kunt u voorzien in de onderwijsbehoeften van jonge kinderen wanneer uw groep van 3 of 4 dit vereist, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen en didactiek van de berekeningsmethode.

Hoe implementeer je spelenderwijs en bewegend leren in de rekenlessen? Wanneer en waarom? Deze en andere vragen stelden we onderwijsadviseur Margreeth Mulder.Bekijk het interview.

Ga door naar klas 8

In groep 3 beginnen de kinderen met de leerlijnen delen en optellen en aftrekken. Deze leerlijnen vormen de basis voor de wiskundelessen in de volgende jaren. De lijnen worden gebouwd volgens het hoofdfasemodel. De opbouw, methodiek en terminologie worden in volgende jaren per leerlijn herhaald. Dit zorgt ervoor dat de focus kan liggen op het leren tellen en niet op trivia. Ze zijn, zoals je van ons mag verwachten, goed georganiseerd.

10.000 scholen, 100.000 leraren en 2.000.000 leerlingen vertrouwen elke dag op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethodes en ondersteunen we docenten om het beste onderwijs te geven zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

"Leuke werkwijze, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, je reageert heel snel en bent oplossingsgericht."

"Veel verschillende manieren van werken, waardoor er veel herhaald wordt zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast.”

"Je helpdesk maakt je blij. Correct, snel en probleemoplossend denken."

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede werkwijze. Prettige manier van werken, neem adviezen van de afdeling serieus. Natuurlijk! Gebruiksvriendelijk."

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (24)

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we zijn er om je te helpen. U kunt een afspraak maken met de methodespecialist bij u in de buurt om samen de methode door te nemen. Check de agenda en maak een afspraak wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst de gratis proefbezorging.

Voorbereiden om een ​​nieuwe methode te kiezen

Gebruik onze handige routeplanner voor een vlotte overgang naar een nieuwe werkwijze.

← Terug naar Voorbereiden

Beoordeel de wereld zelf in cijfers

Heb je een goed gevoel bij De Wereld in Cijfers en wil je de materie nog beter leren kennen? Vraag gratis inspectie verzending aan of neem contact op met een van onze methodespecialisten.

Ga naar Proberen →

Overtuig uzelf van de mogelijkheden van de wereld in cijfers

Om erachter te komen of De wereld in cijfers geschikt is voor jouw school, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode uitgebreid te ervaren.

Vraag de bezichtigingszending aan

De beste manier om de methode te ervaren is door de lesstof in je handen te houden. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in de mogelijkheden van de digitale leeromgeving. Vraag daarom vandaag nog de visuele verzending en de testlicentie aan. Je kunt de methode 3 maanden gratis testen.

Vraag de bezichtigingszending aan

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (25)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (26)

Bekijk het webinar

Laat de methodespecialisten van Malmberg u bijpraten met een van de webinars over De wereld in cijfers. Aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktijksituaties krijgt u een goed beeld van de leerstof en hoe de methode voor u en uw leerlingen werkt. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is voldoende tijd om vragen te stellen.

Register

Download de voorbeeldlessen

Wil je de methode in de klas uitproberen? Download de voorbeeldlessen en neem de kinderen mee in de wereld van wiskunde met De Wereld in Getallen. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de voorstelling.

Download de voorbeeldlessen

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (27)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (28)

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan ​​altijd voor je klaar, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Wij komen dan bij u op school langs en bekijken samen de specifieke situatie.

Een afspraak maken

Wat vinden andere scholen van De wereld in cijfers?

Of een methode in de praktijk werkt, kun je natuurlijk het beste beoordelen aan de hand van de praktijk! Neem daarom contact op met een school bij jou in de buurt die al met De Wereld in Cijfers werkt. Zo krijgt u een objectief beeld van uw ervaring met de werkwijze en de service die u van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

leraar spreken

De software geeft mij een goed inzicht zodat ik kinderen die hulp nodig hebben direct kan helpen.

Meister Pieter, Arithmetikkoordinator De Angelaschool in Boxtel

Probeer De Wereld in Getallen gratis
bij jou in de klas

Om erachter te komen of De wereld in cijfers geschikt is voor uw school,
Je kunt de methode gratis uitproberen met behulp van het materiaal in de uitzending.

Vraag de bezichtigingszending aan

Ontdek eerst de methode

Lees alles over De wereld in cijfers. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de inhoud van de methode en ontdek waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op De wereld in cijfers.

← Terug naar Ontdekken

Twijfelt u nog of heeft u vragen?

Het is tijd om een ​​definitieve keuze te maken. Bekijk de catalogus, prijzen en ervaringen van andere docenten met De wereld in cijfers.

Ga verder naar Beslissen →

Beginnen met De wereld in cijfers?

U staat op het punt te beginnen met de meest gebruikte rekenmethode: de wereld in cijfers! Misschien heb je nog een paar laatste vragen? Of wil je jouw team ervan overtuigen dat De Wereld in Cijfers het beste past bij jouw visie en de behoeften van kinderen? Bekijk de onderstaande informatie voordat u uw definitieve keuze maakt.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (29)

Hulp bij bestellen

De materialen van De Wereld in cijfers kunt u bestellen via dePartners van Malmberg. Zij kunnen je helpen met je bestelling en direct uit voorraad leveren. U kunt de softwarelicenties ook bestellen via uw educatieve dienstverlener. Lees de bestelgids om te bepalen welke materialen je nodig hebt en bekijk de catalogus voor een overzicht van De Wereld in cijfers materialen.

Hulp bestellen De wereld in cijfers

Download de eenvoudige papieren catalogus

Download de catalogus voor basic digital

Wat vinden andere scholen van De wereld in cijfers?

Of een methode in de praktijk werkt, kun je natuurlijk het beste beoordelen aan de hand van de praktijk! Neem daarom contact op met een school bij jou in de buurt die al met De Wereld in Cijfers werkt. Zo krijgt u een objectief beeld van uw ervaring met de werkwijze en de service die u van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

leraar spreken

De software geeft mij een goed inzicht zodat ik kinderen die hulp nodig hebben direct kan helpen.

Meister Pieter, Arithmetikkoordinator De Angelaschool in Boxtel

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (30)

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met een passie voor onderwijs

Hét platform voor de leraar van nu. Je leest er niet alleen het beste onderwijsnieuws, tips en blogs van experts en docenten zoals jij. Maar ook lesideeën en bruikbaar materiaal bij De Wereld in Getallen. Kies wat voor jou relevant is!

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (31)

Klaar om aan de slag te gaan met De Wereld in Getallen?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of ga aan de slag met de methode, we zijn er om te helpen. Maak een vrijblijvende afspraak met de methodespecialist in jouw regio. Check zijn of haar agenda en maak een afspraak wanneer het jou uitkomt.

Een afspraak maken

Eerste proefrit? Wat kan!

Bestel het gratis toetsmateriaal of maak een afspraak met een methodespecialist.

← Terug naar Probeer het uit

Haal het maximale uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om het maximale uit de methode te halen.

Doorgaan met gebruiken →

Haal het maximale uit De wereld in cijfers

Kies De wereld in cijfers? Dan hebben wij de tips en inspiratie die je nodig hebt om de methode nog beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service met jouw methode

Wij zien u graag als klant. Daarom willen wij u de beste service en ondersteuning bieden. Voor de start van het nieuwe schooljaar sturen we je eenhandige checklistzodat je zonder problemen aan de slag kunt. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. U kunt ook dekennis basisraadplegen voor al uw vragen. Gedurende het schooljaar sturen we je handige tips & tricks om je lesmethode optimaal te benutten en verder te ontwikkelenminder suggestiesbij je werk.

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (32)

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (33)

trainingen en webinars

Je wilt het maximale uit de methode halen. Dat is logisch. Om je daarbij te helpen, bieden we gedurende het schooljaar verschillende trainingen en webinars aan. Bekijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

oefensessies webinars

onderwijs van morgen

Hét platform voor de leraar van nu. Je leest er niet alleen het beste onderwijsnieuws, tips en blogs van experts en docenten zoals jij. Maar ook lesideeën en bruikbaar materiaal bij De Wereld in Getallen. Kies wat voor jou relevant is!

De wereld in cijfers | Wiskunde op de basisschool (34)

Doe mee aan ons schoolpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen in het onderwijs? Doe dan mee aan het Malmberg Schollenpanel en geef je mening over pedagogische onderwerpen en (toekomstige) Malmbergse lesmethoden. Het scholenpanel bestaat uit mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en regelmatig meewerken aan (online) onderzoek. Panelleden worden per e-mail uitgenodigd om een ​​korte vragenlijst in te vullen of een sessie bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Uw methodespecialist

Wil je het maximale uit je lesmethode halen? Bent u op zoek naar digitale innovaties of heeft u individuele extra verdiepingen nodig? Maak geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met uw eigen methodespecialist.

Neem dan contact op met de methodespecialist in jouw regio. U kunt meteen een afspraak maken in zijn agenda.

Neem contact op met uw methodespecialist

Heb je nog geen methode gekozen?

We helpen je graag verder met de laatste vragen over De Wereld in Cijfers.

← Terug naar Beslissen

Volgende

Ga naar het volgende tabblad

volgende knop

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 09/12/2023

Views: 6312

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.